Finland Vs Slovakia [BO1] 28/09
Prediction: 1-0
bet. High
Risk: Low
My odds: 75-25
Choice: Finland
Good luck!


0 comentarios:

Publicar un comentario