Lions Vs AM [BO1] 27/09/2015

Prediction: 0-1
bet: LOW
Risk: High
My odds: 70-30
Choice: Lions
Good luck!

0 comentarios:

Publicar un comentario