Piter Vs Vega/RCTIC [BO3] 28/09


Prediction: 2.0
bet: Mid
Risk: Mid
My odds: 75-25
Choice: Piter
Good luck!

0 comentarios:

Publicar un comentario