Publiclir Vs Esuba [BO1] 27/09/2015Prediction: 1-0
bet: High
Risk:Mid
My odds: 70-30
Choice: Publiclir
Good luck!

0 comentarios:

Publicar un comentario