Vexed Vs Reason [BO2] 28/09Prediction: 2-0
bet: Mid
Risk: High
My odds: 70-30
Choice: Vexed
Good luck!


0 comentarios:

Publicar un comentario