Torpedo Vs LDLC.Blue [BO1] 27/09/2015Prediction:1-0
bet: High
Risk:Mid
My odds: 81-19
Choice: Torpedo
Good luck!


0 comentarios:

Publicar un comentario