Property Vs Mouz [BO2] 28/09
Prediction: 0-2
bet: Mid
Risk: Low
My odds: 70-30
Choice: Mouz
Good luck!


0 comentarios:

Publicar un comentario