Eplay Vs ESC 21/9/2014

(BO 1)
Prediction: 16-7
bet: medium/high
Risk: medium
My odds: 75-25
Choice: ESC
Good luck!

0 comentarios:

Publicar un comentario